Arrangementskomiteen

Har du en liten party-planner i magen? Er du sosial og utadvendt? Eller bare glad i
organisering? Da søker du arrangementskomiteen!
I arrangementskomiteen planlegger vi og gjennomfører både sosiale og faglige
arrangementer for studentene ved Handelshøyskolen. Målet er å bidra til et bedre
studentmiljø! Som komitemedlem får du være med på alt fra å headhunte en spennende
foredragsholder til å arrangere en heftig Optimum fest.
I tillegg til at du får prøve deg på spennende arbeidsoppgaver er også det å være
komitemedlem en unik måte å bli kjent med mange nye mennesker!


Markedsføringskomiteen

Markedsføringskomiteen er ansvarlig for nesten all markedsføring utad. Vi jobber en del
på web (facebook, instagram og nettside). I tillegg jobber vi med det grafiske.
Webkunnskaper, grafiske kunnskaper og generelt datakunnskaper er ett pluss, men er
absolutt ikke ett krav. Vi ser etter folk som er positive og villige til å lære! Ellers er vi en
del ute på stand og promoterer bedriftspresentasjoner og andre eventer som finner sted
på Handelshøyskolen i Optimums regi. Kunnskaper fra markedsføring er ett stort
pluss å ha på CV. Er du utadvent, villig til å lære, komme med innspill og gi en skikkelig
innsats, søk markedsføring!


Næringslivskomiteen

Søk næringslivskomiteen! I næringslivskomiteen jobber vi for å få til møter mellom
Handelshøyskolen og næringslivet. Det kan være alt fra bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk til caseløsning. Som medlem i næringslivskomiteen kommer du til å være i kontakt med bedriftene vi ønsker hit til Handelshøyskolen, samt hjelpe dem når de er på besøk. Dette gir deg en unik mulighet til å komme i kontakt med bedriftene og skape gode kontakter. Det er også et pluss å ha på en CV.


English

Social Event Committee

Have you always dreamt of being a party planner? Are you social and outgoing, or do you just love to organize? If this sounds like you, you should apply as a member of the social event committee! Your tasks will be to help plan both social and professional events for the students at the school of economics and business. The goal is to create a better studentenvironment! As a member of The Social Event committee you´ll plan everything from arranging lunches with interesting speakers, to hosting a fun Optimum party. It is also a great way to meet new people!


Marketing Committee

The Marketing Committee is responsible for all the marketing in Optimum. They use Facebook, Instagram, and Optimum also have their own webpage that needs to be maintained. In addition they work with graphics. Web knowledge, graphical knowledge and general computer skills are an advantage, but certainly not a requirement. We are looking for people who are positive and willing to learn! Otherwise, we are on stands and promote corporate presentations and other events Optimum arranges.Are you outgoing, willing to learn and eager to make an effort? Apply to The marketing committee!


Buisness relation Committee

In The business relation committee they work to build connections between the students and different corporates. In the committee they plan anything from corporate presentations, corporate visits and case working. As a member of the business committee, you will be in contact with the companies and meet with them when they come to visit. This gives you an unique opportunity to get in touch with the companies and build a professional network.