Optimumstyret:

Nestleder / Påtroppende leder


Lederstillingen er todelt der man første semester er nestleder med ansvar for økonomi. Som nestleder skal en da føre regnskap for Optimum samt å sette opp budsjett. Nestleder blir også en stedfortreder for leder når leder ikke er tilstede.

Når leder da går av vil man tiltrå som leder der man får det overordnede ansvaret i Optimum. Vervet består av å være et ansikt utad, lede møter, innsyn og oppfølging, delegering og andre oppgaver som vanligvis følger med lederstillinger. Dette er et verv som gir deg god erfaring og innsikt i å forvalte menneskelige og andre ressurser.


Arrangement ansvarlig


Har ansvar for å arrangere en rekke sosiale, og faglige arrangement. Sammen med sin komite vil arrangement ansvarlig stå for kreative påfunn for studentene ved Handelshøyskolen. Stillingen vil fokusere på å videreføre de arrangement som Optimum allerede arrangerer, samt utforske nye muligheter. 

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Kommunikasjonsansvarlig (markedsføringsansvarlig) er ansvarlig for all markedsføring som skjer i Optimum. EN skal markedsføre Optimum sine arrangementer og bedriftspresentasjoner samt andre forespørsler som kommer inn til Optimum via vår Facebook og nettside. Markedsføringsansvarlig har også overordnede ansvar for nettsiden til Optimum. Sammen med sin komite vil dette vervet gå ut på å få Optimum godt profilert blant våre studenter.

 

Internansvarlig:

Internansvarlig (velges for et år): Internansvarlig i Optimum har det overordnede ansvaret for de sosiale arrangementene som skjer intern i foreningen samt studieturen. Internansvarlig er med på styremøter og skal bidra i driften av Optimum der det skulle trenges.

 

Studentrådet:

Leder i studentrådet

Studentrådslederrollen er kanskje den rollen hvor en får lære flest nye ting i hele studentrådet. Om du vil være leder i arbeidslivet er det her veien starter. En får innsikt i stort sett alt som rører seg bak kulissene på fakultetet, verdifull erfaring å ta med seg videre og gode muligheter for å medvirke i beslutningsprosesser. Vervet er ikke så skummelt som en tror det vil være og det går godt å ta det uten tidligere ledererfaring. Et sted må man jo starte.

 

Fakultetets studieutvalg:

Her er man med på å vedta endringer i studieprogrammene våres. En særdeles viktig jobb altså. Det er snakk om seg strategivalg innenfor studieretningene, endring av vurderingsformer, omlegginger av fag og oppnevning av sensorer.  Brenner du for å heve kvaliteten på ditt eget studie er dette rollen for deg.

 

Vervet innebærer:

·       1-2 studieutvalgsmøter pr. semester

·       3 studentrådsmøter pr. semester


Fakultetets forskningsutvalg:

Rådgivende utvalg for fakultetsstyret i forskningspolitiske og forskningsstrategiske saker. Utvalget skal igjennom sin virksomhet sørge for best mulige vilkår for forskningen på fakultetsnivå. Dette innebærer fordeling av forskningsmidler på fakultetsnivå. Ettersom universiteter ofte blir ranket internasjonalt på forskning har dette utvalget betydning for får posisjon kontra omverdenen. Har du en formening om hva fakultetet burde delegere ressurser til å forske på? Da passer du til dette utvalget. Master- og PhD studenter oppfordres spesielt til å stille.

 

Vervet innebærer:

·       1-2 forskningsrådsmøter pr. Semester

·       3 studentrådsmøter pr. Semester

 

Fakultetets instillingsutvalg 

Planlegger du å jobbe i en stilling hvor du ansetter folk i fremtiden? Da er dette dyrebar erfaring. Innstillingsutvalget er det utvalget som gjør forarbeidet ved ansettelse av nytt

akademisk personell. Dette vil si at man vurderer søknader, er med på intervjuer og å

komme med en formell anbefaling på hvilke kandidater som bør ansettes. I praksis får

innstillingsutvalgets forslag stor betydning for ansettelsesprosessen videre. Det er dermed

et svært viktig utvalg for studentene å ta del i.

 

Pr ansettelse innebærer vervet:

·       Møte hvor man fastsetter hvem man skal innkalle til intervju.

·       Så finner intervjuene sted, som oftest er det 4-2 intervjuer, men det varierer. Hvert intervju inneholder en prøveforelesning og en samtale/selve intervjuet.

·       Etter det har man et møte der man vedtar hva man skal skrive i innstillings-dokumentet som man sender til ansettelsesutvalget.

·       3 studentrådsmøter pr. Semester

 

Valg og kontroll


Valg- og kontrollkomiteens oppgave er å innstille personer til verv på valg overfor Instituttallmøte i samarbeid med Studentrådet og Optimum sitt styre, samt kontrollere at vedtektene til en vær tid følges i Studentrådet og Optimum.