Practice@Deloitte

Bli med på practice@deloitte og få innblikk i Deloittes arbeidshverdag gjennom caseløsing og kurs. I løpet av to dager på Oslokontoret vil du få muligheten til å bygge nettverk og relasjoner med studenter og ansatte i Deloitte. CV, foreløpige karakterer og kort søknadstekst sendes til norekruttering@deloitte.no merket practice@deloitte 2017. Søknadsfrist innen 23. oktober.