Intervju med avtroppende styremedlemmer i Optimum

Marte 3.jpg

Marte Sivertsen

2.klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som arrangementsansvarlig?

Jeg ble faktisk benket på allmøte første semesteret mitt på Handelshøyskolen, så hadde i utgangspunktet ikke forberedt meg på å stille, men er utrolig glad for at jeg sa ja til vervet da jeg har lært masse av å sitte i Optimum-styret og har fått lov å være med på å utvikle Optimum som organisasjon videre.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Mitt ansvarsområde er å sørge for at det finnes gode rammer som kan bidra til et godt miljø for studentene på Handelshøyskolen. Arbeidet går i å planlegge og gjennomføre faglige og sosiale arrangementer for å skape trivsel og motivasjon i studiehverdagen. Hva du som arrangementsansvarlig ønsker å ha fokus på og gjennomføre av arrangementer er helt opp til deg!

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Wow, hva har jeg fått ut av vervet? Det er mye! Jeg har lært masse om strukturering av arbeid, da arrangementene sprer seg godt over hele semesteret så det hele tiden er noe å gjøre. I den forbindelse kan jeg også nevne at jeg har blitt mye bedre på delegering og ikke minst kjenne på det at man blir tryggere på å fatte egne beslutninger. Alt dette kommer selvsagt i tillegg til å bli en del av en veldig sosial gjeng som alle ønsker å utvikle Optimum videre!

Hva er det beste med å være arrangementsansvarlig?

Det beste er den følelsen man får når du og komiteen din i flere uker har jobbet med et arrangement og det endelig skal gjennomføres, og du venter spent på hvor mange som kommer, eller om det vil komme noen i det hele tatt; også begynner folk å dukke opp! Det er utrolig gøy, og gir en voldsom mestringsfølelse.

Hvem burde stille til verv som arrangementsansvarlig?

Er det lov å si alle? Neida, de som er interesserte i å bidra til å bedre det gode miljøet som er for studentene på Handelshøyskolen burde stille! De som har noen artige ideer til arrangementer og som ønsker litt ekstra ansvar og få være med å ta beslutningene. Jeg har ikke angret på at jeg grep sjansen og tok vervet, så det håper jeg du som leser dette også våger å gjøre!

 

Thomas 1.jpg

Thomas Mcintosh Strømfjord

5.klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som leder?

Jeg hadde vært komitémedlem tidligere, og følte at jeg hadde mer å bidra med. Stilte som leder/nestleder ettersom det virket mest interessant for meg.

 

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Som leder har jeg et overordnet ansvar for å følge opp, og hjelpe de andre i styret hvor det er nødvendig. Sette arbeidsmål for Optimum, kalle inn til møter og sørge for at disse målene blir oppnådd. 

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg har fått uvurderlig erfaring når det kommer til ledelse, og ha ansvar for andre. Det har vært utrolig gøy å arrangere forskjellige arrangement for studentene. I tillegg har jeg blitt kjent med mange kjempefine mennesker!

Hva er det beste med å være leder?

Det beste med å være leder er å få lov til å lede og være delaktig i alt det Optimum bedriver. En får et godt innblikk i hvordan organisasjoner fungerer, noe som er veldig viktig for fremtiden. Jeg har lært utrolig mye og det er en erfaring jeg ikke ville vært foruten.

Hvem burde stille til verv som leder?

Alle som føler de har noe å bidra med når det kommer til å ha ansvar og veiledning av andre oppfordres til å søke. I tillegg må en også ha et ønske om å skape en spennende og morsom studietid for studentene ved HH. Et lederverv i Optimum er en utrolig bra erfaring som kommer godt med videre i livet.

 

Markus 3.jpg

Markus Rieber-Mohn

2.klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som Næringslivsansvarlig?

Jeg stilte i hovedsak ikke til vervet, jeg ble benket av min komitesjef.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Mine ansvarsområder er å fungere som et bindeledd mellom handelshøyskolen og næringslivet. Det vil si ansvar for planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner. Næringslivsansvarlig skal også sette sammen og lede næringslivskomiteen. Vi Jobber også for å skaffe nye bedrifter, samt holde på de vi allerede har et samarbeid med.

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg føler at jeg har lært masse, jeg var inne i mitt første semester når jeg fikk vervet og tenkte at det kunne bli en utfordring verdt å ta med seg videre. Det er også en unik mulighet til å komme i kontakt med næringslivet.

Hva er det beste med å være Næringslivsansvarlig?

Det beste er å få muligheten til å bli kjent med mange nye mennesker gjennom optimum og næringslivet. Man utvikler seg som person gjennom nye arbeidsoppgaver, det er også et pluss på   CV-en.

Hvem burde stille til verv som næringslivsansvarlig?

I hovedsak en som er utadvendt når det gjelder kommunikasjon med næringslivet. Personen må være flink til å følge opp både sine komitemedlemmer og følge opp kommunikasjonen og avtaler med bedrifter.