Intervju med Oskar i Deloitte

Navn: Oskar Aas

oaas (1).jpg

Alder: 24 år

Utdanning: Industriell Økonomi

Teknisk spesialisering: Energi og prosess

Økonomisk spesialisering: Strategi

Stilling: Konsulent innen Strategy & Operations

 

Hvordan endte du med å få jobb i Deloitte?

Det startet med at jeg deltok på karrieredagen ved NMBU høsten 2016. Her snakket jeg med Deloitte på stand, og var så heldig å bli invitert på kveldsbanketten. Den bestod av middag og teambuilding, noe som ga meg muligheten til å bli kjent med selskapet. Jeg vil anbefale alle studenter å benytte anledninger som karrieredagen for å knytte kontakter og gjøre seg kjent med de ulike selskapene. Å ha et godt innblikk i selskapet gjør søknadsprosessen enklere, og det tror jeg var en stor fordel for meg da jeg søkte.

Noe annet jeg tror var viktig for at jeg fikk jobb i Deloitte, var engasjementet mitt utenfor skolen i kombinasjon med gode akademiske resultater i de mest relevante fagene. Jeg tror også det at jeg har jobbet med mye som er i tråd med Deloittes formål ”Impact that matters” virket i positiv retning.

Hva er det beste med å jobbe i Deloitte?

Det jeg synes er det beste med å jobbe i Deloitte er de store utviklingsmulighetene man har. Du jobber med mange utrolig dyktige og erfarne kolleger, samtidig som man får mer ansvar på et tidlig tidspunkt. I et selskap som Deloitte, er menneskene hovedressursen, og det er derfor godt tilrettelagt for utvikling og oppfølging. I tillegg må jeg trekke frem den fleksible arbeidsdagen, og det gode arbeidsmiljøet. 

NMBU har et veldig bredt spekter av aktiviteter utenfor skolebenken, hadde du noen verv eller deltok på noen aktiviteter som var relevante til at du fikk jobb i Deloitte?

Mine verv utenfor skolen tror jeg var helt avgjørende for at jeg fikk jobben i Deloitte. Jeg har vært med å starte opp flere organisasjoner og selskap, som viser at jeg både har kreativitet og gjennomføringsevne. I intervjuene var det mye snakk om min rolle i disse vervene, så jeg ville anbefalt studenter både å engasjere seg, men også tenke godt gjennom hva man har fått ut av og lært fra de ulike rollene. Samtidig tror jeg det var en fordel at jeg startet opp Klimaspillet AS som jobber med klimaundervisning for videregående skole. Det viste at jeg faktisk har et engasjement for å bidra i samfunnet, noe som verdsettes høyt i Deloitte.

Erfaringen du har fått med deg via de utenomfaglige aktivitetene, har de kommet nyttig med innen jobben?

Det har de absolutt! I alle verv og jobber må man forholde seg til mennesker og håndtere ulike situasjoner i team. Det å ha vært gjennom en del av de klassiske utfordringene knyttet til teamarbeid har vært avgjørende for at man kan prestere på et tidlig tidspunkt. Jeg har spesielt fått nytte av mine lederverv. Det skyldes ikke at jeg er i en lederrolle nå, men at jeg vet om en del av de utfordringer min leder har. På den måten kan jeg bidra på en del områder jeg ikke hadde vært bevisst på hvis jeg ikke hadde hatt tidligere erfaring som leder.

Deloitte har en ganske omfattende rekrutteringsprosess, hvordan fungerer den og har du noen tips til framtidige søkere?

Rekrutteringsprosessen starter med innsending av søknad etterfulgt av noen nettbaserte evnetester. Deloitte opererer med to søknadsfrister for oppstart på høsten, en i august året før og en i januar. Etter at søknaden er sendt og testene gjennomført blir man vurdert for et eventuelt førstegangsintervju, etterfulgt av caseintervju og til slutt intervju med en av partnerne i selskapet.

Førstegangsintervju avholdes av to intervjuere, hvor man går gjennom kandidatens erfaring fra studier og verv, motivasjon for jobben og man får muligheten til å få svar på det man eventuelt lurer på.

Hvis man kommer videre, består neste steg av et 15 minutters caseintervju, etterfulgt av en samtale med en av partnerne i Deloitte. Caset består av mye informasjon som man må sette seg inn i før man skal presentere en løsning/diskutere hvordan caset kan løses med intervjueren. Hovedformålet her er å avdekke hvordan kandidaten resonnerer og det er viktig å huske at det ikke er noen ”fasit”.

Det siste steget er partnerintervjuet, hvor man går mer i dybden og relaterer erfaringene i større grad til den konkrete jobben. Etter partnerintervjuet får man enten jobbtilbud eller avslag. Hele prosessen tar cirka tre uker.

Ansetter dere mange nyutdannede studenter?

Deloitte ansetter mange nyutdannede, i tillegg til erfarne. I år ble det ansatt rundt 120 nyutdannede i Deloitte Norge. Deloitte har 21 lokale kontorer hvor det ble ansatt flere nyutdannede, men hovedvekten har blitt ansatt på Oslo-kontoret.

Hvordan er en typisk arbeidsuke for deg og hva er det mest utfordrende?

En typisk arbeidsuke har jeg foreløpig ikke hatt i min stilling. I den siste tiden har jeg arbeidet med et nytt prosjekt, og jobbet mye med å sette opp prosjektorganisasjonen og skrive prosjektdirektiv. Det består da både av selve produksjonen av prosjektdokumenter, forberedelse til ulike presentasjoner for styringsgrupper og møter med ulike ressurspersoner. I det forrige prosjektet jeg var en del av, bestod arbeidet mitt i stor grad av dataanalyse av store datamengder for så å visualisere dette på en god måte for kunden. I tillegg til arbeidsoppgavene direkte knyttet til prosjektene har jeg blant annet engasjert meg i en gruppe som jobber med sosiale arrangement for ansatte i Consulting. Å ha muligheten til å engasjere seg i flere ting, gjør at man får en enda mer variert arbeidsdag.

Deloitte har internships og andre aktiviteter som Voyage@Deloitte. hvordan kommer man eventuelt med og hva innebærer opplegget?

I Deloitte har vi flere tilbud til studenter under utdannelsen. Målet er å gi studentene muligheten til å finne ut hva vi jobber med, hvordan vi jobber og hvilke utviklingsmuligheter våre ansatte har internt. Mer informasjon om de ulike tilbudene og hvordan du søker finner du på student.deloitte.no

Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

Det er en overgang å gå fra studentlivet til arbeidslivet, men den var ikke like brå som jeg forventet. Det er ingen tvil om at det er mer fleksibelt som student, selv om vi har fleksible arbeidstider her på kontoret. Likevel er det en del ved arbeidslivet som kan minne mye om studentlivet. I starten hadde vi en oppstartperiode hvor man får en fadder, har mye sosialt opplegg for å bli kjent med sine kolleger og kursing. Videre så er det i likhet med studietiden mange muligheter for å engasjere seg i ulike «verv» hos Deloitte, og man kan holde på med ting man er interessert i. Man kan engasjere seg i ulike sportsaktiviteter, egne fag-grupper og man kan delta på mange ulike turer. Hvis man har vært glad i studietiden, så kan man også glede seg til arbeidslivet!