Audit for Tomorrow med Deloitte

Bli med Deloitte på arrangementet «Audit for Tomorrow» og få innsikt i hvordan det er å jobbe med revisjon både nå og i fremtiden.

Revisjon er i en rivende teknologisk utvikling som vil endre yrket for alltid. For å vise dere hvordan dette foregår i praksis inviterer vi deg som student til et to-dagers arrangement her hos oss i Deloitte.

Formålet er å gi deg som student et innblikk i hvordan revisjonsyrket ser ut i dag i en sterkt digitaliserende verden, og samtidig la deg få bli kjent med Deloitte som potensiell fremtidig arbeidsgiver. Du vil også få et innblikk i framtidens revisjon. Under arrangementene får du treffe ansatte i Deloitte, lære om digitale verktøy og ta disse i bruk ved å delta i workshops og teamarbeid. Under arrangementet kommer du til å bli bedre kjent med fagområder som analytics, big data, automatisering - ord som har gått fra å være buzzwords til å endre vår arbeidshverdag fullstendig. Etter en innholdsrik første dag avslutter vi torsdagen med middag i Barcode hvor du får muligheten til å bli bedre kjent med oss.

Når: 31. oktober fra klokken 09.00 til 1. november kl. 16.00
Hvor: Deloittes hovedkontor i Oslo.
Hvem: For deg som er student og nysgjerrig på fremtidens revisjon på 3. eller 4. kull.
Søknadsfrist: 14. oktober kl. 23:59

Søk innen 14. oktober
Vi ønsker at din søknad består av CV, karakterutskrift og motivasjonsbrev om hvorfor du vil delta på "Audit for Tomorrow". Deloitte dekker eventuelle reisekostnader og opphold, samt bevertning under arrangementet.

Link til søknad finner du her: https://deloitte.recman.no/job.php?job_id=103170


Deloitte.jpg

Intervju med avtroppende styremedlemmer

Haris Karovic

3.klasse Økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som kommunikasjonsansvarlig?

Jeg hadde allerede vært i Optimum i et år i arrangementskomiteen og trivdes vanvittig godt. Jeg hadde lyst til å engasjere meg enda mer, og derfor valgte jeg å stille som kommunikasjonsansvarlig, noe jeg følte passet meg godt.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Jeg har ansvaret for alt av markedsføring, samt at jeg har leder markedsføringskomiteen som består av 4-5 personer. Som kommunikasjonsansvarlig har du også ansvar for SoMe, nettside og Optimum-alumni.

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg har fått mye erfaring i hvordan en mindre organisasjon drives, samt at jeg har blitt mye bedre på å planlegge og samhandle med andre. I tillegg er det en god ting å ha på CVen. Jeg møter også på mye av studentmassen og har fått et nettverk jeg ikke ville vært foruten. Jeg har også tilegnet meg mye mer erfaring med digitale verktøy, samt at vervene i Optimum var en viktig erfaring å dra med når jeg skulle søke meg inn som KS på samfunnet.

Hva er det beste med å være kommunikasjonsansvarlig?

Når man er ute og promoterer og planlegger ting så treffer man på og blir kjent med mye av studentmassen. Du står også litt ansvarlig for eventer andre skal delta på og man lærer hvordan man skal lede en komité godt. Samt så får man være med på å bidra med ideer til resten av styret. Du kommer også veldig tett på næringslivet og får en veldig god innsikt, spesielt i partnerbedriftene.

Hvem burde stille til verv som kommunikasjonsansvarlig?

Alle burde stille som kommunikasjonsansvarlig. Du får en god mulighet til å utvikle deg selv som person og lære deg digitale verktøy bedre samtidig som du blir kjent med fantastiske mennesker.

 

Jon 1.jpg

Jon Embret grøholt

3. år, Økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som internansvarlig?

Jeg følte det var på tide å engasjere meg og Optimum var da ett naturlig sted for meg å begynne.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Jeg er hovedsakelig ansvarlig for det sosiale innad i Optimum, være seg turer eller vors etc. Har også en støttefunksjon der det trengs og bidrar som de andre i styret til diskusjoner innad i styret under møter.

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg føler jeg har fått muligheten til å lære om hvordan en mindre «organisasjon» drives og hvor viktig det er at folk er engasjert i det de driver med.

Hva er det beste med å være internansvarlig?

Jeg vil først og fremst trekke frem ett sosialt nettverk jeg ikke ville vært foruten. Jeg vil også trekke frem muligheten til å være ansvarlig for noe som andre skal delta på, dette er noe jeg føler jeg har vokst på.

Hvem burde stille til verv som internansvarlig?

Alle burde stille, det er en sjelden mulighet til å utvikle seg som person og også bli kjent med fantastiske folk

 

Melissa 1.jpg

Melissa Helen Bjerke

2. Klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som leder av Optimum?

Jeg var med i Optimum i et halvår som komitemedlem og fikk fort sansen for arbeidet Optimum drev med samt folkene som var med. Jeg var klar for å ta på meg mer ansvar og dermed valgte jeg å stille til denne stillingen. Jeg har ikke angret ett sekund på at jeg har tatt på meg dette vervet. Jeg har lært meg mye og har vært med på å utvikle videre drift av linjeforeningen.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Mitt ansvarsområde er å ha et overordnede blikk av driften til Optimum. Jeg kaller inn til styremøter og sørger for at alt går som det skal. Jeg skal være en støtte for hele styret.

I tillegg til dette så innebærer det første halvåret av dette vervet og være Nestleder/ Økonomisjef. Her hadde jeg ansvarsområder ved å føre regnskapet til Optimum, sette budsjett og i tillegg være en hjelp opp mot daværende leder.

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg har fått muligheten til å ha ansvaret av å lede et styre igjennom flere spennende arrangementer og møter. Jeg har fått oppleve hvordan det er å ha et overordnede ansvar for flere mennesker. Jeg har virkelig fått utvikle meg på dette vervet i forhold til ansvar og struktur. Og jeg har blitt kjent med en utrolig herlig gjeng.

Hva er det beste med å være leder av Optimum?

Det beste med å være leder i Optimum må være det å kunne ta en del i hele driften til linjeforeningen vår. Vi gjør mye for våre studenter, og det er morsomt å se at vi lykkes tilslutt. Jeg har også fått muligheten til å være tett i kontakt med vår samarbeidspartner Deloitte, noe som har vært både lærerikt og spennende til senere anledninger.

Hvem burde stille til verv som leder av Optimum?

Alle som føler de ønsker å ta et større ansvar. Det er et spennende verv og en lærer utrolig mye av å kunne arbeide med noe sånt i et år. Du må ha et ønske om å gjøre studietiden til studentene ved Handelshøyskolen så bra som mulig.

Også er det ikke noe å skjule at et slikt verv gir deg en utrolig god erfaring som kommer godt med videre i livet.

Intervju med Oskar i Deloitte

Navn: Oskar Aas

oaas (1).jpg

Alder: 24 år

Utdanning: Industriell Økonomi

Teknisk spesialisering: Energi og prosess

Økonomisk spesialisering: Strategi

Stilling: Konsulent innen Strategy & Operations

 

Hvordan endte du med å få jobb i Deloitte?

Det startet med at jeg deltok på karrieredagen ved NMBU høsten 2016. Her snakket jeg med Deloitte på stand, og var så heldig å bli invitert på kveldsbanketten. Den bestod av middag og teambuilding, noe som ga meg muligheten til å bli kjent med selskapet. Jeg vil anbefale alle studenter å benytte anledninger som karrieredagen for å knytte kontakter og gjøre seg kjent med de ulike selskapene. Å ha et godt innblikk i selskapet gjør søknadsprosessen enklere, og det tror jeg var en stor fordel for meg da jeg søkte.

Noe annet jeg tror var viktig for at jeg fikk jobb i Deloitte, var engasjementet mitt utenfor skolen i kombinasjon med gode akademiske resultater i de mest relevante fagene. Jeg tror også det at jeg har jobbet med mye som er i tråd med Deloittes formål ”Impact that matters” virket i positiv retning.

Hva er det beste med å jobbe i Deloitte?

Det jeg synes er det beste med å jobbe i Deloitte er de store utviklingsmulighetene man har. Du jobber med mange utrolig dyktige og erfarne kolleger, samtidig som man får mer ansvar på et tidlig tidspunkt. I et selskap som Deloitte, er menneskene hovedressursen, og det er derfor godt tilrettelagt for utvikling og oppfølging. I tillegg må jeg trekke frem den fleksible arbeidsdagen, og det gode arbeidsmiljøet. 

NMBU har et veldig bredt spekter av aktiviteter utenfor skolebenken, hadde du noen verv eller deltok på noen aktiviteter som var relevante til at du fikk jobb i Deloitte?

Mine verv utenfor skolen tror jeg var helt avgjørende for at jeg fikk jobben i Deloitte. Jeg har vært med å starte opp flere organisasjoner og selskap, som viser at jeg både har kreativitet og gjennomføringsevne. I intervjuene var det mye snakk om min rolle i disse vervene, så jeg ville anbefalt studenter både å engasjere seg, men også tenke godt gjennom hva man har fått ut av og lært fra de ulike rollene. Samtidig tror jeg det var en fordel at jeg startet opp Klimaspillet AS som jobber med klimaundervisning for videregående skole. Det viste at jeg faktisk har et engasjement for å bidra i samfunnet, noe som verdsettes høyt i Deloitte.

Erfaringen du har fått med deg via de utenomfaglige aktivitetene, har de kommet nyttig med innen jobben?

Det har de absolutt! I alle verv og jobber må man forholde seg til mennesker og håndtere ulike situasjoner i team. Det å ha vært gjennom en del av de klassiske utfordringene knyttet til teamarbeid har vært avgjørende for at man kan prestere på et tidlig tidspunkt. Jeg har spesielt fått nytte av mine lederverv. Det skyldes ikke at jeg er i en lederrolle nå, men at jeg vet om en del av de utfordringer min leder har. På den måten kan jeg bidra på en del områder jeg ikke hadde vært bevisst på hvis jeg ikke hadde hatt tidligere erfaring som leder.

Deloitte har en ganske omfattende rekrutteringsprosess, hvordan fungerer den og har du noen tips til framtidige søkere?

Rekrutteringsprosessen starter med innsending av søknad etterfulgt av noen nettbaserte evnetester. Deloitte opererer med to søknadsfrister for oppstart på høsten, en i august året før og en i januar. Etter at søknaden er sendt og testene gjennomført blir man vurdert for et eventuelt førstegangsintervju, etterfulgt av caseintervju og til slutt intervju med en av partnerne i selskapet.

Førstegangsintervju avholdes av to intervjuere, hvor man går gjennom kandidatens erfaring fra studier og verv, motivasjon for jobben og man får muligheten til å få svar på det man eventuelt lurer på.

Hvis man kommer videre, består neste steg av et 15 minutters caseintervju, etterfulgt av en samtale med en av partnerne i Deloitte. Caset består av mye informasjon som man må sette seg inn i før man skal presentere en løsning/diskutere hvordan caset kan løses med intervjueren. Hovedformålet her er å avdekke hvordan kandidaten resonnerer og det er viktig å huske at det ikke er noen ”fasit”.

Det siste steget er partnerintervjuet, hvor man går mer i dybden og relaterer erfaringene i større grad til den konkrete jobben. Etter partnerintervjuet får man enten jobbtilbud eller avslag. Hele prosessen tar cirka tre uker.

Ansetter dere mange nyutdannede studenter?

Deloitte ansetter mange nyutdannede, i tillegg til erfarne. I år ble det ansatt rundt 120 nyutdannede i Deloitte Norge. Deloitte har 21 lokale kontorer hvor det ble ansatt flere nyutdannede, men hovedvekten har blitt ansatt på Oslo-kontoret.

Hvordan er en typisk arbeidsuke for deg og hva er det mest utfordrende?

En typisk arbeidsuke har jeg foreløpig ikke hatt i min stilling. I den siste tiden har jeg arbeidet med et nytt prosjekt, og jobbet mye med å sette opp prosjektorganisasjonen og skrive prosjektdirektiv. Det består da både av selve produksjonen av prosjektdokumenter, forberedelse til ulike presentasjoner for styringsgrupper og møter med ulike ressurspersoner. I det forrige prosjektet jeg var en del av, bestod arbeidet mitt i stor grad av dataanalyse av store datamengder for så å visualisere dette på en god måte for kunden. I tillegg til arbeidsoppgavene direkte knyttet til prosjektene har jeg blant annet engasjert meg i en gruppe som jobber med sosiale arrangement for ansatte i Consulting. Å ha muligheten til å engasjere seg i flere ting, gjør at man får en enda mer variert arbeidsdag.

Deloitte har internships og andre aktiviteter som Voyage@Deloitte. hvordan kommer man eventuelt med og hva innebærer opplegget?

I Deloitte har vi flere tilbud til studenter under utdannelsen. Målet er å gi studentene muligheten til å finne ut hva vi jobber med, hvordan vi jobber og hvilke utviklingsmuligheter våre ansatte har internt. Mer informasjon om de ulike tilbudene og hvordan du søker finner du på student.deloitte.no

Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

Det er en overgang å gå fra studentlivet til arbeidslivet, men den var ikke like brå som jeg forventet. Det er ingen tvil om at det er mer fleksibelt som student, selv om vi har fleksible arbeidstider her på kontoret. Likevel er det en del ved arbeidslivet som kan minne mye om studentlivet. I starten hadde vi en oppstartperiode hvor man får en fadder, har mye sosialt opplegg for å bli kjent med sine kolleger og kursing. Videre så er det i likhet med studietiden mange muligheter for å engasjere seg i ulike «verv» hos Deloitte, og man kan holde på med ting man er interessert i. Man kan engasjere seg i ulike sportsaktiviteter, egne fag-grupper og man kan delta på mange ulike turer. Hvis man har vært glad i studietiden, så kan man også glede seg til arbeidslivet!

Nye styremedlemmer

Etter allmøtet i dag ble det valgt inn 3 nye styremedlemmer.

Marie som nestleder/påtroppende leder, Julie som næringslivsansvarlig og Anders som Arrangementsansvarlig. Gratulerer så mye! I tillegg vil vi benytte muligheten til å takke Thomas, Marte og Markus for en fantastisk innsats det siste året, det har vært en fryd å sitte i styret med dere!

nye styremedlemmer - høst 2017.jpg

Intervju med avtroppende styremedlemmer i Optimum

Marte 3.jpg

Marte Sivertsen

2.klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som arrangementsansvarlig?

Jeg ble faktisk benket på allmøte første semesteret mitt på Handelshøyskolen, så hadde i utgangspunktet ikke forberedt meg på å stille, men er utrolig glad for at jeg sa ja til vervet da jeg har lært masse av å sitte i Optimum-styret og har fått lov å være med på å utvikle Optimum som organisasjon videre.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Mitt ansvarsområde er å sørge for at det finnes gode rammer som kan bidra til et godt miljø for studentene på Handelshøyskolen. Arbeidet går i å planlegge og gjennomføre faglige og sosiale arrangementer for å skape trivsel og motivasjon i studiehverdagen. Hva du som arrangementsansvarlig ønsker å ha fokus på og gjennomføre av arrangementer er helt opp til deg!

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Wow, hva har jeg fått ut av vervet? Det er mye! Jeg har lært masse om strukturering av arbeid, da arrangementene sprer seg godt over hele semesteret så det hele tiden er noe å gjøre. I den forbindelse kan jeg også nevne at jeg har blitt mye bedre på delegering og ikke minst kjenne på det at man blir tryggere på å fatte egne beslutninger. Alt dette kommer selvsagt i tillegg til å bli en del av en veldig sosial gjeng som alle ønsker å utvikle Optimum videre!

Hva er det beste med å være arrangementsansvarlig?

Det beste er den følelsen man får når du og komiteen din i flere uker har jobbet med et arrangement og det endelig skal gjennomføres, og du venter spent på hvor mange som kommer, eller om det vil komme noen i det hele tatt; også begynner folk å dukke opp! Det er utrolig gøy, og gir en voldsom mestringsfølelse.

Hvem burde stille til verv som arrangementsansvarlig?

Er det lov å si alle? Neida, de som er interesserte i å bidra til å bedre det gode miljøet som er for studentene på Handelshøyskolen burde stille! De som har noen artige ideer til arrangementer og som ønsker litt ekstra ansvar og få være med å ta beslutningene. Jeg har ikke angret på at jeg grep sjansen og tok vervet, så det håper jeg du som leser dette også våger å gjøre!

 

Thomas 1.jpg

Thomas Mcintosh Strømfjord

5.klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som leder?

Jeg hadde vært komitémedlem tidligere, og følte at jeg hadde mer å bidra med. Stilte som leder/nestleder ettersom det virket mest interessant for meg.

 

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Som leder har jeg et overordnet ansvar for å følge opp, og hjelpe de andre i styret hvor det er nødvendig. Sette arbeidsmål for Optimum, kalle inn til møter og sørge for at disse målene blir oppnådd. 

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg har fått uvurderlig erfaring når det kommer til ledelse, og ha ansvar for andre. Det har vært utrolig gøy å arrangere forskjellige arrangement for studentene. I tillegg har jeg blitt kjent med mange kjempefine mennesker!

Hva er det beste med å være leder?

Det beste med å være leder er å få lov til å lede og være delaktig i alt det Optimum bedriver. En får et godt innblikk i hvordan organisasjoner fungerer, noe som er veldig viktig for fremtiden. Jeg har lært utrolig mye og det er en erfaring jeg ikke ville vært foruten.

Hvem burde stille til verv som leder?

Alle som føler de har noe å bidra med når det kommer til å ha ansvar og veiledning av andre oppfordres til å søke. I tillegg må en også ha et ønske om å skape en spennende og morsom studietid for studentene ved HH. Et lederverv i Optimum er en utrolig bra erfaring som kommer godt med videre i livet.

 

Markus 3.jpg

Markus Rieber-Mohn

2.klasse økonomi og administrasjon

Hvorfor stilte du som Næringslivsansvarlig?

Jeg stilte i hovedsak ikke til vervet, jeg ble benket av min komitesjef.

Hva er og hva innebærer dine ansvarsområder?

Mine ansvarsområder er å fungere som et bindeledd mellom handelshøyskolen og næringslivet. Det vil si ansvar for planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner. Næringslivsansvarlig skal også sette sammen og lede næringslivskomiteen. Vi Jobber også for å skaffe nye bedrifter, samt holde på de vi allerede har et samarbeid med.

Hva føler du at du har fått ut av vervet?

Jeg føler at jeg har lært masse, jeg var inne i mitt første semester når jeg fikk vervet og tenkte at det kunne bli en utfordring verdt å ta med seg videre. Det er også en unik mulighet til å komme i kontakt med næringslivet.

Hva er det beste med å være Næringslivsansvarlig?

Det beste er å få muligheten til å bli kjent med mange nye mennesker gjennom optimum og næringslivet. Man utvikler seg som person gjennom nye arbeidsoppgaver, det er også et pluss på   CV-en.

Hvem burde stille til verv som næringslivsansvarlig?

I hovedsak en som er utadvendt når det gjelder kommunikasjon med næringslivet. Personen må være flink til å følge opp både sine komitemedlemmer og følge opp kommunikasjonen og avtaler med bedrifter.